Въведение:

Това ръководство е предназначено за разработчици, които трябва бързо да създадат приложение на ASP.NET Core на Ubuntu AWS EC2 инстанция, използвайки MySQL за съхранение на данни и Nginx като прокси сървър.

Стъпка 1: Подготовка на AWS EC2 инстанцията

 1. Влезте във Вашия AWS Management Console.
 2. Навигирайте до EC2 Dashboard, кликнете върху "Launch Instance" (Стартирай инстанция).
 3. Изберете "Ubuntu Server" за Amazon Machine Image (AMI).
 4. Изберете тип инстанция, който отговаря на Вашите изисквания и кликнете "Next".
 5. Конфигурирайте подробностите за инстанцията, добавете съхранение. Кликнете "Next".
 6. Конфигурирайте групата за сигурност, за да разрешите HTTP, HTTPS и SSH трафик. Кликнете "Review and Launch".
 7. Изберете съществуващ двойка ключове или създайте нов, отбележете полето за потвърждение, след което кликнете "Launch Instances".

Стъпка 2: Свързване на Elastic IP и конфигуриране на групи за сигурност

Elastic IP е статичен IPv4 адрес, който гарантира надеждна връзка с инстанцията. AWS таксува за Elastic IP адреси, ако те не са свързани към инстанция, насърчавайки ефективна употреба. Свързването на Elastic IP към инстанцията ви позволява тя да бъде достъпна през интернет, дори след рестартиране. За да заделите Elastic IP и да позволите портове 80 (HTTP) и 443 (HTTPS), следвайте тези стъпки:

 1. Навигирайте до VPC Dashboard в AWS Management Console.
 2. Кликнете върху "Elastic IPs" в лявата част.
 3. Кликнете "Allocate new address", след това "Allocate".
 4. Изберете новият Elastic IP, кликнете "Actions", а след това "Associate IP address" (Асоциирайте IP адрес).
 5. Изберете инстанцията си от падащото меню и я асоциирайте.
 6. След това, отворете портове 80 и 443 в групата за сигурност за вашата инстанция: В AWS Management Console, навигирайте до EC2 Dashboard и изберете 'Security Groups' (Групи за сигурност) под 'Network & Security' (Мрежа & Сигурност) в менюто в лявата част.
 7. Изберете групата за сигурност, асоциирана с инстанцията ви.
 8. Кликнете върху раздела 'Inbound rules' (Входящи правила), кликнете 'Edit inbound rules' (Редактирайте входящи правила).
 9. Кликнете 'Add rule', изберете 'HTTP' за порт 80, изберете 'Anywhere' (Навсякъде) под 'source' (източник) и кликнете 'Save rules'.
 10. Повторете стъпка 9, но изберете 'HTTPS' за порт 443. Инстанцията вече има статичен публичен IPv4 адрес и е достъпна чрез HTTP и HTTPS.

Стъпка 3: Инсталиране на ASP.NET Core

 1. SSH във вашата EC2 инстанция
 2. Актуализирайте списъците си с пакети: sudo apt-get update
 3. Инсталирайте необходимите .NET пакети: sudo apt-get install -y apt-transport-https
 4. Изтеглете Microsoft пакетния feed: wget https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb
 5. Инсталирайте пакета: sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb
 6. Отново актуализирайте списъците с пакети: sudo apt-get update
 7. Инсталирайте .NET SDK: sudo apt-get install -y dotnet-sdk-5.0

Стъпка 4: Инсталиране на MySQL

 1. Актуализирайте списъка си с пакети: sudo apt-get update
 2. Инсталирайте MySQL: sudo apt-get install mysql-server
 3. Защитете вашата MySQL инсталация: sudo mysql_secure_installation Следвайте указанията за конфигуриране на MySQL.

НЕДОВЪРШЕНО